Stan ekranów na AOW

Objazdy po AOW uwidoczniły, że Zarządca tej trasy nie robi nic w temacie „ogarnięcia” ekranów przeziernych i innych elementów wymagających malowania…

Farba obłazi, rdza postępuje a my… zwracamy uwagę Zarządcy na te zaniedbania…

zw 06 12 2020 GD

A oto treść interwencji:

Szanowni Państwo,

– posiłkując się zapisami art. 2 ust.1 i art.10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r,) a także:

–  przywołując ważny interes społeczny, jakim w naszym mniemaniu jest bezwzględna konieczność zapewnienia – ze strony Zarządcy Drogi, zapewnienia należytego poziomu utrzymania podległych sobie tras,

Pragniemy prosić o przekazanie kopii dokumentów precyzujących terminy w jakich GDDKiA ma zamiar wykonać naprawy (malowanie) zarówno pordzewiałych elementów ekranów przeziernych jak i niszczejących (łuszcząca się czerwona farba) elementów ozdobnych ekranów betonowych

Pisma

Odpowiedzi

Zgłoszone interwencje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *