Stan ekranów na AOW

Objazdy po AOW uwidoczniły, że Zarządca tej trasy nie robi nic w temacie „ogarnięcia” ekranów przeziernych i innych elementów wymagających malowania… Farba obłazi, rdza postępuje a my… zwracamy uwagę Zarządcy na te zaniedbania… zw 06 12 2020 GD A oto treść interwencji: Szanowni Państwo, – posiłkując się zapisami art. 2 ust.1 i art.10 ust. 1 …

Stan ekranów na AOW Read More »