Jakość ponad wszystko, czyli: rzecz o Obwodnicy Śródmiejskiej

przejechaliśmy się chwilkę Obwodnicą Śródmiejską od mostu na północ, celem sprawdzenia jak wyglądają prace z zakresu utrzymania tejże trasy…

I oto kolejny raz przychodzi nam zadumać się nad sensem sformułowania „utrzymanie dróg miejskich” zdaje się to bowiem być byt czysto wirtualny…

Jak bowiem inaczej określić to co widzimy…?

  • nieusunięte ślady oznakowania poziomego, które się zdezaktualizowało – za to nadal wprowadza w błąd?
  • śmieci jak okiem sięgnąć – zarówno w pasie środkowym jak i na poboczach?
  • nadal pogięte klapy przykrywające odpływy deszczówki (ile to już LAT minęło od naszych interwencji w temacie)?
  • wybite dylatacje, ubytki nawierzchni i jakoś tak niezdarnie nałożone łaty asfaltu…
  • zanikające oznakowanie poziome;

Zarządco – długo jeszcze?

Co musi się stać… Byście zadziałali „jak trzeba”…?

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *