Powrót na AOW

W początku grudnia po raz kolejny przejechaliśmy fragmentem AOW… Przekonując się, że Utrzymujący przyjął rewolucyjną zasadę utrzymania: „byle jak, aby było” – Zarządca zaś: „nie widzę, nie słyszę, nie mówię”…

Na W naszym krótkim fotoreportażu możecie obejrzeć kolejne „ciekawostki” z AOW… M.in.:

  • postępujący rozwój „choroby upadających ekranów”;
  • degradację pobocza w okolicy węzła Wrocław-Zachód, z którą Zarządca nijak, poza rozwiązaniami o charakterze protetycznym, nie jest w stanie sobie poradzić;
  • utrzymywanie zapadliska drogowego w obrębie tegoż węzła;
  • stały wzrost roślinności w strefach, w których jest to raczej niepożądane;
  • zanikające oznakowanie poziome;

Podsumować można to tylko tak, że w GDDKiA humorek zapewne doskonały – widząc owoce skutecznego nadzoru nad utrzymywaną wzorowo trasą – wszyscy jesteśmy dumni z należytego zagospodarowania środków budżetowych… Chwała!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *