Wielki Objazd – AOW (cz.18)

Kończymy opowieść o Węźle Północ drugą serią fot z tej lokalizacji…

Generalna Dyrekcjo – fajnie tak olewać temat uszkodzone nawierzchni LATAMI i to POMIMO naszego KILKUKROTNEGO zwracania uwagi na problem?

Ile lat ma minąć byście raczyli załatać te wyrwy?

Oznakowanie poziome w okolicy ronda – leży.

Śmiecie – też leżą.

To jest należyte utrzymanie? Czego? chyba „status quo” polegającego na nicnierobieniu…

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *